Information

Närpes stad har utvecklat tjänsten för att förenkla invånarnas felanmälningar till staden. När du gör en felanmälan kan du fylla i din e-postadress så får du löpande uppföljning på hur felet åtgärdas.

Vi är tacksamma för att du bidrar till att hålla staden i ett gott skick!

Hälsningar
Närpes Stad

För felanmälningar inom dessa områden ta kontakt direkt till respektive bolag:

 

Närpes Vatten Ab
www.narpesvatten.fi
Tel: +358(0)6 347 5500

Närpes Fjärrvärme Ab
www.narpesfjarrvarme.fi
Tel: +358(0)50 430 2399

Dynamo Net
www.dynamonet.fi
Tel: +358(0)44 022 4243

Botniarosk
www.botniarosk.fi
+358(0)20 766 1440